คุณประเทือง ทองสุข

การศึกษาปริญญาตรีนิติศาสตร์บัญฑิต อาชีพหลักงานประจำ อาชีพรองเริ่มต้นการเป็นนักอสังหาฯด้วยการไม่ใช้เงินลงทุน เติบโตในสายการพัฒนาอสังหาฯและการบริหารและการเป็นที่ปรึกษาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ประเภทให้เช่าและขาย ID : HAPPYKORN2517