ธุรกิจสร้างชีวิต Happy Real Estate

นอกจากคุณเฉลิม ทองสุข จะเป็นวิศวกรโยธา (สย.) แล้ว ก็ยังเป็นนักอสังหาริมทรัพย์ที่มีความรู้ความสามารถอีกท่านหนึ่งและเป็นจุดเริ่มต้นของแรงบันดาลใจดีๆให้กับหนุ่มสาวยุคใหม่ที่สนใจจะเป็นเจ้าของธุรกิจยุคออนไลน์ที่มาพร้อมกับโครงสร้างธุรกิจที่แข็งแกร่งทั้งงานขายและ โกดังให้เช่า

แม้อาชีพรับราชการของผมจะถือได้ว่าเป็นอาชีพที่มีความมั่นคงอีกอาชีพหนึ่งหากแต่การใช้ชีวิตอย่างสมถะจะสามารถทำให้มีชีวิตจากเดือนหนึ่งเข้าไปสู่เดือนใหม่ได้อย่างต่อเนื่อง  ด้วยความต้องการที่จะสร้างโอกาสทางการเงินและความเป็นอยู่ทีดีขึ้นให้กับครอบครัวผมจึงเริ่มแสวงหาแหล่งเงินทุนและนำมาประกอบอาชีพเสริมรายได้เพื่ออนาคตที่ดีกว่า แต่เนื่องด้วยผมไม่มีความรู้เรื่องการประกอบธุรกิจเลยผลลัพธ์จึงมาพร้อมกับการถูกลดความน่าเชื่อถือของสถาบันการเงินและหนี้สินก้อนโตที่กำลังจะเป็น NPL

ผมได้รับทราบเรื่องราวของคุณเฉลิมใน YouTube ที่คุณเฉลิมกำลังจะพูดถึงโครงสร้างธุรกิจ Happy Franchise และธุรกิจเกียวกับการ ให้เช่าโกดัง เก็บสินค้าผมจึงเริ่มมองหาโอกาสและหนทางในการเข้าร่วมสัมมนาและตัดสินใจเข้าร่วมธุรกิจนี้เมื่อ 2 ปีที่ผ่านมาด้วยเงินก้อนสุดท้ายของชีวิต ผมใช้เวลาว่างนอกเวลาราชการมาทำการตลาดออนไลน์  ด้วยความที่ คุณเฉลิม ทองสุข เป็นนักธุรกิจที่มีความคิดพัฒนาอยู่เสมอในระหว่างทางของการเป็นตัวแทนขายงานก่อสร้างและวัสดุก่อสร้าง ได้เกิดเส้นทางใหม่ของนักอสังหาริมทรัพย์ที่คุณเฉลิม ทองสุข ประกาศในการสัมมนา “ อสังหาฯพารวยด้วย Happy Franchise “ ว่าทุกคนสามารถเข้าถึงธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ได้อย่างเท่าเทียมกันโดยมีธุรกิจใหม่ชื่อ Happy Real Estate  ซึ่งคุณเฉลิมได้จัดแบ่งประเภทของนักอสังหาริมทรัพย์ออกเป็นประเภทต่างๆ และผมก็ถูกจัดประเภทเป็นนักอสังหาริมทรัพย์ที่ไม่มีเงินลงทุนและไม่มีที่ดิน ผมจึงเริ่มลงมือการเป็นนักอสังหาริมทรัพย์ด้วยการเป็นผู้บริหารโครงการโกดังให้เช่า Happy Real Estate  เมื่อประมาณปีเศษๆที่ผ่านมา สิ่งที่ได้เรียนรู้จากคุณเฉลิม ทองสุข คือธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เป็นธุรกิจที่มีการไหลเวียนของทุนจำนวนมหาศาลอยู่ในระบบและถนนทุกสายมุ่งตรงมาที่นี่  Happy Real Estate ไม่ได้จำกัดเฉพาะคนที่เป็นเจ้าของที่ดินหรือคนที่เป็นเจ้าของทุนแต่หมายถึงโอกาสของทุกคนที่มีความรู้ความสามารถไม่ว่าเขาจะมีทั้งที่ดินและทุน หรือมีที่ดินแต่ไม่มีทุนหรือ มีทุนแต่ไม่มีที่ดิน หรือ ไม่มีทั้งทุนและที่ดิน ก็สามารถทำธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ได้ ผมได้ดำเนินโครงการในฐานะผู้บริหารโครงการโกดังให้เช่า Happy Real Estate  ไประยะเวลาหนึ่งจึงได้พบว่า Happy Real Estate  เป็นธุรกิจที่มีความแข็งแกร่งทั้งทางด้านโครงสร้างและสินค้าประเภทสำเร็จรูปซึ่งเหมาะกับกระบวนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ มีความลงตัวและทำให้เติบโตอย่างก้าวกระโดดในการสร้างพื้นที่คลังสินค้าให้บริการผู้เช่า

       

ปัจจุบันผมเป็นผู้บริหารโครงการ โกดังให้เช่า ที่มีการก่อสร้างและมีการเช่าจองพื้นที่แล้ว 5 โครงการและเป็นที่ปรึกษาโครงการอีก 3 โครงการซึ่งทั้งหมดนี้บางโครงการเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วภายในระยะเวลา 1 ปี บางโครงการฯมีการเริ่มก่อสร้างแล้ว หากเทียบกับระยะเวลาปีเศษๆที่ผ่านมาถือว่ารวดเร็วมากโดยเฉพาะงานก่อสร้างในระบบสำเร็จรูปที่สามารถก่อสร้างโกดังให้เช่าบนที่ดินพัฒนากว่า 6 ไร่และใช้เวลาเพียงสั้นๆในการดำเนินโครงการจนเสร็จสิ้น อีกทั้งโครงสร้างของตัวแทนที่ช่วยเติมเต็มผู้เช่าเข้ามาให้โครงการฯอยู่ตลอดเวลาด้วยศักยภาพในการทำตลาด ให้เช่าโกดัง ของตัวแทนที่มีมากถึงเกือบ 1000 คนทำให้โครงการฯสำเร็จภายใน 1 ปี สำหรับหลายๆท่านอาจจะมองว่านี่เป็นโครงสร้างธุรกิจน้ำขึ้นเพราะเกิดขึ้นในยุคที่มีการปรับตัวของแลนด์ ลอร์ด เพื่อรับการเปลี่ยนแปลงกฎหมายว่าด้วยภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง แต่สำหรับผม Happy Franchise Happy Real Estate คือ…ธุรกิจ สร้างชีวิต

 

ร้อยตำรวจเอก ประเทือง ทองสุข